FCD.eu bere ochranu vašich osobních informací velmi vážně.Osobní údaje shromážděné při Vaší návštěvě naší webové stránky budou zpracovány v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů. Údaje související s Vaší osobou nebudou bez povolení zveřejněny, ani předány třetím stranám. 


Podrobné vysvětlení:


A) Sběr dat a zpracování dat s přístupem stránek přes internet

Tyto údaje jsou nahrávány, ukládány a pak automaticky odstraněny:

  • IP adresa počítače
  • datum a čas přístupu
  • název a adresa staženého URL souboru
  • Objem přenášených dat
  • Informace, zda stahování bylo úspěšné
  • Identifikační údaje o prohlížeči a operačním systému
  • webové stránky, ze kterých byl přístup na naše stránky
  • název Vašeho poskytovatele služeb Internet. 


Shromažďování těchto údajů je pro účely umožňující používat webové stránky (nastavení připojení), pro správu, zabezpečení a zlepšení našich služeb pro zákazníky. IP adresa je hodnocena pouze při útocích na síťové infrastruktury FCD.eu. 

Osobní profily uživatelů, nejsou vytvářeny. Zákon telemedia (TMG), povoluje podle § 15 odst. 3 TMG použití uživatelských profilů pod pseudonymem, pokud uživatel nemá proti ním námitky.


B) Použití a sdělování osobních údajů

Veškeré použití vašich osobních údajů je pouze pro účely uvedené v podmínkách použití a jen v nezbytném rozsahu. 

Osobní údaje jsou předávány státním orgánům pouze tehdy, pokud to vyžaduje zákon nebo v případě, že je vyžadováno zveřejnění v případě útoků na naše síťové infrastruktury pro právnické účely nebo pro vymáhání práva. K převodu osobních údajů třetím stranám pro jiné účely nedochází.


C) souhlas k jinému použití dat

Využití některých služeb na našich webových stránkách, jako jsou buletiny nebo diskusní fóra, vyžaduje předchozí registraci a další zpracování osobních údajů, jako je po delší dobu-skladování e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla. Taková data se používají pouze pokud jste nám zaslali předchozí souhlas s jejich použitím. Hesla jsou zakódována kryptograficky a FCD.eu nemá přístup k těmto heslům. Z tohoto důvodu bude při ztrátě hesla generováno heslo nové.


D) Zpravodaje a distribuce tisku
 

Chcete-li se přihlásit do služby FCD.eu newsletter, pak potřebujeme alespoň vaši e-mailovou adresu pro jeho odeslání. Zasílání zpravodaje je dobrovolné a uživatel ho může aktivovat nebo deaktivovat v odkazu "Moje schránka". K tomu je u každého e-mailu připojena informace o tom, kde lze provést zrušení zasílání newsletteru. 


E) Web-analýza
 

FCD.eu používá na svých internetových stránkách službu internetové analýzy společnosti Google Analytics, splňující všechny požadavky zákona o ochraně osobních údajů.  Pomocí technologie Google Analytics jsou data shromažďovány a uchovávány pro marketingové a optimalizační účely webových stránek. Tyto údaje jsou uloženy pomocí profilů anonymního uživatele, pro které mohou být použity cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti prohlížeče návštěvníka. Cookies nám umožňují rozpoznat prohlížeč návštěvníka.

Data shromážděná pomocí technologie Google bez samostatného souhlasu dotčené osoby nesmí být použita k identifikaci návštěvníka a nejsou sloučena s osobní informací o nositeli pseudonymu. Sběr a uchovávání dat lze odmítnout kdykoliv s účinností do budoucna. 


F) Bezpečnost

FCD.eu používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob.Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.


G) Cookies

Na našich stránkách se obecně používají cookies pouze pro kontrolu relace ve vašem prohlížeči. Tyto data jsou automaticky částečně smazány při zavření vašeho prohlížeče. Ty, které nejsou odstraněny, sloužit pro „pohodlné“ funkce - např. pro trvalou registraci. 

Samozřejmě naše webové stránky lze prohlížet bez cookies. Avšak většina prohlížečů cookies přijímá automaticky. V nastavení prohlížeče můžete zabránit vytváření cookies. Pokud je však odmítnete, může to vést k funkčním omezením na našich stránkách. 


H) Odkazy na jiné stránky
 Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky.

Berte na vědomí, že toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na internetové stránky FCD.eu. Nemáme žádnou kontrolu nad tím a ani nemůžeme sledovat, zda ostatní poskytovatelé postupují v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.


I) Právo na informace a kontaktní údaje

Máte právní nárok kontrolovat o Vás uchovávaná údaje a také právo požadovat jejich opravu či smazání. Pokud jste registrováni u služeb FCD.eu jako uživatel, nabízíme vám prohlížení Vašich osobních údajů on-line a také možnost data smazat nebo upravit (to se děje v "Mé schránce“ - přístupné po přihlášení). 


Pokud chcete informace o vašich osobních údajích, jejich opravu nebo zrušení, nebo máte další otázky týkající se používání nám poskytnutých osobních dat, kontaktujte prosím: 

Kontakt: 
Michal Fleischhans - Zmocněnec pro ochranu údajů

FCD s.r.o. Vinecka 114 29301 Mladá Boleslav 
E-mail: helpdesk@fcd.eu Telefon +420 317 471 910 

Přijetí, platnost a aktuálnost prohlášení o ochraně 
Používáním našich webových stránek souhlasíte s použitím údajů, jak je uvedeno výše. Prohlášení o ochraně soukromí je platné od 03/13/2011.

Naše webové stránky se stále vyvíjejí a zavádějí nové technologie, z tohoto důvodu může být nezbytné změnit politiku ochrany soukromí. FCD.eu si vyhrazuje právo na změnu zásad ochrany osobních údajů kdykoliv s účinností do budoucna. Doporučujeme, aby uživatelé stávající zásady ochrany soukromí čas od času znovu pročetli.


Přihlášen

 

CON BANNER

ASEM BANNER