Obecné zásady k logickým metodám


U našich německých sousedů je 42,5 % všech majitelů vozidel nespokojeno se ztrátami času strávenými v servisu a jen 18,5 % je  spokojeno se servisem samotným! (zdroj: kfz betrieb).

Jinými slovy z této statistiky vyplývá, že se opravy nedělají vůbec dobře a ještě to trvá dlouho. K tomu bychom měli připomenout, že ve statistice je obsažen i fakt, že se "opravená" vozidla vracejí se stejnými závadami zpět a to není dobrá vizitka nejen pro metodiky, kterými jsou závady diagnostikovány a koneckonců ani pro opravnu, které se toto stává.

Pro zlepšení situace opraven spolupracujících na webu FCD.eu, prosazujeme tyto zásady:

 • Prvně vyslechnout pozorně znění reklamace od zákazníka a cílenými dotazy se pídit po tom, co výskytu závady předcházelo.

 • Pokud bylo již vozidlo před Vámi opravováno, nevěnovat pozornost tomu, co již bylo vyměněno. Naopak podezírejte, že komponent nemusel být vadný a jeho výměna dokonce mohla jen dočasně ovlivnit projevovanou závadu (studený spoj, prodřená izolace, apod.).

 • Než začnete usuzovat a rozdělávat první zakrytování, stáhněte a uložte prvně všechna chybová hlášení ze všech řídících jednotek.

 • Porovnejte, zda jsou chybová hlášení k reklamované závadě relevantní a začněte přemýšlet o strategii, jakou budete volit. Zajímejte se raději o to, kde všude závada být nemůže (kde je to logicky vyloučeno). Myšlenka nato, že se hned v prvním kroku pokusíte zjistit "kde je závada" je příliš odvážná a vede dle našich statistik jen k časovým ztrátám.

 • Než začnete odkrytovávat a demontovat pořiďte si nějaké komplexní na provedení jednoduché měření, kterým získáte přehledné informace z několika parametrů, ze kterých se vám začne skládat mozaika vedoucí k cíli.

  Proměřování kabeláží multimetrem na odpor ve vedení a na přítomnost napětí jsou minulostí a tím, že takové metody poskytnou jen 20% potřebných informací, odvádějí opraváře od pravé příčiny závady, na kterou těmito klasickými způsoby nelze přijít!

 • V tuto chvíli můžete již problém řešit s pomocí FCD.eu. Nenajdete-li v databázi podobný případ z praxe, který by Vám napověděl další kroky, můžete využít funkce "Žádost o pomoc", ve které získáte rady od nás a dalších registrovaných odborníků na tomto webu.

 • Jakmile jste závadu našli a opravou odstranili, pořiďte si ještě jedno, nejlépe to samé měření jako před nalezením závady, abyste viděli rozdíly mezi výsledky před a po opravě a mohli s jistotou říci "Ano, opravil jsem příčinu závady a mohu si být téměř jist, že se mi s tou samou závadou nevrátí".

  Bohužel v posledním bodě selhává většina opravářů a jen proto, aby uspořili čas, jsou z jezdícího auta "předčasně nadšeni" a zapomínají tento kontrolní krok, který je může stát nejen celý výdělek, ale mohou na opakovanou reklamaci dokonce doplácet.

  Příklad: "Majitel "cukavého" auta přijede po opravě zpět a reklamuje cukání. Vy nemáte výsledky Vašeho měření, které jste provedl po opravě a zjistíte, že tentokrát se porouchalo něco zcela jiného než předtím. Vyhráno ale nemáte, protože zákazník už není ochoten platit - vyřizuje totiž "REKLAMACI" a na opětovné placení již nemá ani pomyšlení. Kdybyste však výsledky měl, mohl byste s nimi před jeho očima dokázat, že předtím byla příčinou "lambdasonda" zatímco teď výsledky ukazují na netěsný ventil, takže se bude vystavovat faktura na "novou opravu", nikoliv na reklamaci.


Přihlášen

 

CON BANNER