Paralelní diagnostika

Jde o měření elektrického napětí a proudu na vstupech/výstupech konkrétních elektrických komponentů automobilu, jejím přímým napojením, podobně jako jej známe u voltmetru. Hlavní rozdíl mezi voltmetrem a osciloskopem je přitom ten, že nám osciloskop nezobrazuje pouze hodnoty (čísla), ale vykresluje je na časové základně do čitelných křivek neboli oscilogramů.

Sledování signálů nám umožňuje pouhým okem odhalit nejen závadu elektrického, ale i mechanického charakteru a lze tak identifikovat např. i přidřené čerpadlo, nedostatečnou kompresi, nevhodně zvolený typ náhradního dílu a nespočet dalších příčin závady.

Není třeba být ani studovaným elektronikem. Je potřeba jen znát:

  • fungování systému který opravujeme
  • informace k elektrickému obvodu
    a zapojení součástky, kterou měříme
  • chování elektrického proudu a napětí
 

Osvojte si chování elektrického proudu a napětí na bázi chování vody. S ní má každý dost vlastních zkušeností a je možné si tedy vysvětlit chování zcela jednoduše podle pravidla el.napětí = tlak vody a el.proud = síla proudu vody. Poté k efektivnímu dohledání závady stačí jen zapojit logické uvažování, při kterém Vás na FCD.eu podpoříme.

Využíváte-li navíc osciloskopu, který je rychlý, umožňuje nahrávání do paměti, disponuje kvalitním a pestrým příslušenstvím a je přitom uživatelsky příjemný, je hledání závad při správném využití velice efektivní.

Další informace o rozdílech sériové a paralelní diagnostiky s konkrétními příklady popisuje následující článek (http://www.fcd.eu/article.aspx?id=913).Přihlášen

 

CON BANNER