Sériová diagnostika

U sériové diagnostiky jde o přímou komunikaci s řídícími jednotkami vozidla s pomocí specifických, ale i standadizovaných diagnostických protokolů vysílaných přes datové vodiče K-LINE a CAN.

Ač je sériová diagnostika z několika důvodů nezbytnou součástí výbavy každého servisu (kódování, nastavování serv.intervalů, apod.) a je při hledání závady ideálním počátečním nástrojem, který nám snadno poskytne mnoho informací, má z hlediska hledání závad několik následujících úskalí, které je potřeba si uvědomit.

  • Sériová diagnostika není měřícím zařízením, jelikož pouze zobrazuje hodnoty, které mu hlásí řídící jednotka a ta skutečně měří jenněkteré hodnoty a ostatní vypočítává. Podle těchto hodnot pak ŘJ dodává řídící signály akčním členům, které pak funkci motoru požadovaným způsobem ovlivní.
  • Co se stane, když některé snímače vypoví činnost? Pak i u toho komponentu mnohdy dosadí vypočítanou hodnotu, která neodpovídá skutečným podmínkám a my tudíž pracujeme s hodnotami nereálnými / zkreslenými. Jde o záměr ze strany konstruktérů, jelikož i při závadě zůstává vozidlo provozuschopné, protože mu stačí funkce jen několika zásadních snímačů a zbytek dopočítá program. Pro diagnostika však může být právě toto velkou pastí, pokud si fungování systému neuvědomuje a nepřevede jej do vlastní výhody. Té docílíme tehdy, doměříme-li součástku s podezřením defektu pomocí paralelní diagnostiky a obě hodnoty porovnáme, čímž jsme schopni místo závady blíže lokalizovat.
  • Pomalá vzorkovací rychlost a mnohdy i četnost komunikace ŘJ s diagnostickým zařízením. Ta může být v nejlepším případě 1-8/sec., ale zhoršuje se, čím více parametrů chceme přes diagnostickou zásuvku sledovat a čím více ŘJ zaměstnána sledováním dalších hodnot, které mají přednost, jelikož mají za úkol udržet chod motoru, zaručit bezpečnost a splnit přání řidiče. I bez ohledu na tyto okolnosti však platí fakt, že i při své max.rychlosti některé výpadky sériová diagnostika vůbec nezaznamená a nedojde ani k zápisu chyby do paměti závad!

Očekávat tedy při pouhém využívání sériové diagnostiky radu na telefonické hotline je celkem bláhové. Žadatel o technickou podporu by měl dodat oscilogramy z doměření určitých komponentů s pomocí paralelní diagnostiky, se kterými mu poskytovatel podpory na telefonu jen těžko pomůže (je snazší se je naučit) a nemůže výsledky měření ani zkontrolovat.

Poskytovatel tech.podpory proto přihlíží při radách ke statistickým zkušenostem z minulých oprav, kterých je však tolik, že se jen těžko trefíte do černého a zbytečně vyměněné díly pak jen prodlužují nalezení závady a podporují problém již zmíněného dočasného odstranění skryté sporadické závady a při špatném spoji ve elektřině riskujete neodstranění závady a pozdější reklamace zákazníkem.

Tipy k sériové diagnostice:

Při některých metodách je sériová diagnostika naopak skvělým pomocníkem při odhalování závad. Zde pár příkladů:

  • Víte, že sériová diagnostika zvažuje 2 typy paměti chybových hlášení? Nejvíce známá a také sledovaná bývá ta permanentní, ale sledovat bychom měli stejně tak i nahodilou neboli stínovou, která sleduje i velmi krátkodobé závady, které se do kla­sické paměti závad ani jako chyba nezapíší. S pomocí této funkce pak jednoduše a během několika sekund zjistíte, co před Vámi stojí za vozidlo - např. zda má funkční DPF, lambdasondy, a jak jsou na tom ostatní důležité systémy, apod. Máte přístroj, který toto umí?
  • Vymazáním paměti chybových hlášení, musí ŘJ hodnoty které vypočítává znovu vypočítat, což trvá vždy několik vteřin. Díky této vlastnosti můžeme využít vedlejšího efektu, kdy v těchto prvních vteřinách jednodušeji vyvoláme reklamovanou závadu a můžeme ji tak změřit.
  • Blok naměřených hodnot je velkým pomocníkem, pokud diagnostické zařízení umožňuje exportovat naměřené hodnoty do tabulkového souboru (Microsoft Excel, apod.), ze kterého lze vytvořit grafický záznam. Snažit se vyčíst závadu z čísel je totiž téměř nemožné, ale v grafické podobě odhalíte mnohem více. Podívejte se na názorný článek - http://www.fcd.eu/a883 


Přihlášen

 

CON BANNER