O logických metodách hledání závad

Logické metody popsané na FCD.eu mají vedle vyšší účinnosti ještě tu nesmírnou výhodu, že málokdy je nutné cokoliv demontovat, abyste s jistotou odhalili závadu. Montážemi totiž nepřicházíte jen o Váš drahocený čas a peníze, ale mnohdy si dočasně i odstraníte příčinu závady (např. u zoxidovaného spoje v elektroinstalaci), čímž pak nejčastěji vznikají opakované reklamace od vracejícího se zákazníka.

Pomůžeme Vám tyto opakované reklamace zredukovat na minimum a přitom zákazníkovi poskytnout vždy i nadstandard v podobě plné dokumentace z měření, dodávající mu jistotu ve Vás, jako odborníka, která Vám však i kreje záda, když za opakovanou závadou skrývá jiná příčina.

Hlavní chybou však nejčastěji bývá nesprávné využívání jednotlivých typů diagnostických přístrojů a posléze i záměna příčiny problému s jeho následkem. Základem tedy je poznat, co nám diagnostické přístroje sdělují a jak s informacemi správně naložit.

Obrázek není

Sériová diagnostika

Sériová diagnostika je funkce přímé komunikace s řídícími jednotkami motoru s pomocí specifických diagnostických protokolů výrobce vozidla a jeho diagnostického přístroje. Sériová, neboli vlastní diagnostika automobilu, je ideálním počátečním nástrojem, který nám snadno poskytne mnoho informací. K hledání sporadických a elektrických závad má ale sériová diagnostika několik úskalí, která je potřeba si uvědomit.

Zobrazit více informací
Obrázek není

Paralelní diagnostika

Paralelní diagnostika je přímé měření elektrických veličin (napětí, proudu, tlaku, apod.) na vstupech a výstupech elektrických komponentů vozidla. K měření používáme voltmetry, ampérmetry a zejména osciloskop, který nám nezobrazuje pouze hodnoty, ale převádí je do grafické podoby křivek, které jsou pro nás všechny jednoduše čitelné.

Zobrazit více informací
Obrázek není

Obecné zásady k logickým metodám

Pokud chcete úspěšně, rychle a spolehlivě opravovat, pokuste se diagnostikovat s pomocí logických metod a zapomeňte na metody, které doporučují vesměs všechny opravárenské příručky téměř všech výrobců vozidel, kteří dynamické nahrávání několika hodnot najednou za jízdy a využívání simulací doposud opomíjejí. V této sekci bychom Vám navíc k logickým metodám chtěli poskytnout další rady v přístupu k vozidlu pro uspokojení Vašich zákazníků.

Zobrazit více informací


Přihlášen

 

CON BANNER