Školení emisí (na všechny značky a v co nejkratší možnou dobu)

Školicí středisko provozujeme dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, k získání osvědčení o specializovaném školení mechaniků SME (neznačkové/nezávislé autoopravny).

Školicí zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů (ŠZD) IHR Technika s.r.o., pověřené Ministerstvem dopravy a spojů ČR (č.j. 876/02-0150).

Absolventi školících kurzů získají osvědčení způsobilosti k měření emisí podle § 23 odst. 7 vyhl. č. 302/2001 Sb. 

Obrázek není

Prvotní (základní) přezkoušení.

Kurzy jsou prováděny formou přezkoušení za podstatně kratší čas. Tyto zkoušky musí jednou projít každá stanice emisí, která chce měřit vozidla v dané kategorii. Podmínkou účasti je předložení profesního osvědčení vydané Ministerstvem dopravy ČR.

Zobrazit více informací
Obrázek není

Kurzy na značky.

Pokud chcete měřit emise na konkrétních vozidlech, je dle vyhlášky nutné absolvovat školení na konkrétní značky. Certifikáty se vydávají na dobu určitou – 2 roky, pak musí následovat další doškolovací kurz.

Zobrazit více informací

Článek 06.09.2011
17
4346×
Image name
Proč jsme se rozhodli školit EMISE v kompaktních školeních jako v Evropě?

Česká Republika je (nejenom v legislativě emisí) v mnoha ohledech je papežštější než papež (nařizuje školení emisí na každou značku vozidla zvlášť), přitom na některé důležité aspekty zcela zapomíná! Např. na masové vytloukání filtrů pevných částic, které se rozmohlo jako lukrativní byznys právě proto, protože legislativa na něj několik let neumí reagovat. IHR Technika školí nejhlubší teorii i praxi pro odhalování skrytých emisních podvodů.

03.01. 16:50  náš systém měření emisí a zjis...
10.01. 16:50  Je třeba úplně změnit systém v...
20.09. 11:23  Samozřejmě musíme reagovat jed...

Přihlášen

 

CON BANNER