Rozšířená komfortní funkce - Interaktivní "FCD-lupa"

Obsah článku:

Úvod
Soubory
Komentáře

Úvod

Nová verze FCD.eu-portálu umožňuje ukládat obrázky ve vysokém rozlišení. Nová funkce interaktivní lupy dovoluje zesilovat její zvětšení i její velikost.  

Soubory

Změna velikosti zvětšení i plochy lupy... (1389/1)
Změnu velikosti lupy a to jak její plochy tak meřítko jejího zvětšování lze libovolně volit uživatelem.

Chcete li zvětšit/zmenšit zobrazovací plochu lupy stiskněte pravé tlačítko myši a držte jej při pohybu myši směrem doprava stlačené > plocha lupy se bude zvětšovat. Směrem opačným (doleva) se bude zobrazovací plocha lupy zmenšovat. Jakmile dosáhnete kýžené velikosti zobrazovací plochy, uvolněte pravé tlačítko myši a stiskněte levé tlačítko myši. Při tomto úkonu však skočí zobrazení do většího samostatného obrázku. Po opětovném s kliknutí levým tlačítkem myši se vrátíte do Vašeho nového nastavení lupy.

Chcete li zvětšit/zmenšit měřítko lupy stiskněte pravé tlačítko myši a držte jej při pohybu myši směrem nahoru stlačené > měřítko lupy se bude zvětšovat. Směrem opačným (dolů) se bude měřítko lupy zmenšovat. Jakmile dosáhnete kýženého měřítka zvětšení lupy, uvolněte pravé tlačítko myši a stiskněte levé tlačítko myši. Při tomto úkonu však skočí zobrazení do většího samostatného obrázku. Po opětovném s kliknutí levým tlačítkem myši se vrátíte do Vašeho nového nastavení lupy.

Animace nastavení lupy (1389/2)
Kombinovaným pohybem myši se stlačeným pravým tlačítkem myši směrem doprava nahoru se lupa i měřítko zvětšení zvětšuje, směrem doleva dolů se jak plocha tak i měřítko zvětšení lupy zmenšují... 

Demonstrační video (1389/3)

Komentáře


Přihlášen

 

CON BANNER

ASEM BANNER